خنجین

خنجين دياري كه فقط توصيف آن باقي است!

3

 

خنجين منطقه اي است كه نه مي توان نام روستا بر آن نهاد و نه مي توان آن را شهر قديم ناميد . بهتر است آن را گورستان گلها، باغها ،دشتها ، قناتها ، رودها و درختان سر به فلك كشيده ناميد! خنجين دياري است كه بين مثلث شهرهاي مهمي همدان ، ساوه و اراك واقع شده  است . در گذشته اگر از هر طرف بسوي اين ديار آباد روانه مي شدي و از هر كسي سراغ اين ديار را مي گرفتي گلهاي نام بهشت گم شده بر آن مي نهاد و آرزوي ديدن آن را مي نمود  و آرزوي ديدن آب زلال

چشمه سار ها و قنات هايي را مي كرد كه اگر كودك هشت ساله اي در آن فرو مي افتاد جريان آب آن كودك را با خود مي برد ،آرزوي ديدن  درختاني را مي نمود ،كه در چهار سمت ورودي آن در طرفين خيابان سر به فلك كشيده بودند و آرزوي ديدن كوچه ها و خيابانها يي را مي نمودند كه هر روز آب و جارو مي شدند . آرزوي ديدن باغ ملي با آن گلهاي رنگارنگ را مي نمودند كه دهها باغبان به حفظ و حراست آنها مي پرداختند و آرزوي ديدن خانه هايي را  داشتند كه در و ديوار هاي آنها با رنگ سبز تزيين شده بودند و آرزوي ديدن باغ هاي گل محمدي و كار گاه هاي گلاب گيري را مي نمود كه بوي آنها انسان را سر مست مي كردند و تا كيلومتر ها به مشام مي رسيد. آرزوي گشت و گزار در باغستانهايي را داشتند كه شاخه هاي درختان ميوه از فشار بار به زمين سجده مي نمودند آرزوي ديدن پايتخت بيست و سه روستا را مي نمودند كه به شكل يك كشور كوچك ، زيبا ، استوار و پا برجا بود . ولي اكنون ما نيز آرزوي ديدن تمامي آنها را داريم حتي آرزوي ديدن تصوير و عكسي از آن زمان را . اما افسوس و چرا ... ؟ از چه كسي بايد سوال كرد كه اين  ديار بهشت صفت چرا ... ؟ خزان شد چرا بدينسان ويران گشت چه كسي موجبات اين ويراني را پديد آورد آن مردمان ساده دل ! كه دست در دست هم داده بودند اين بهشت را ساخته بودند و يا دست هايي از پس پرده ؟ متأسفانه نه مردم بودند و نه دست هاي پس پرده كه باعث فلاكت و محروميت اين مردمان ساده و بي آلايش شدند از خود مي پرسيم چرا ؟ در جهاني كه در هزاره سوم قرار دارد زندگي مي كنيم و نام مسلمان بر خود نهاده ايم  و خود را پيرو امير المؤمنين (ع) مي دانيم كه مظهر عدالت بود اينگونه به حقوق مردم بي توجه باشيم پس بيائيد به اين فكر كنيم كه راه چاره چيست ؟ راه چاره اين است كه دست به دامان مديران و برنامه ريزان توانا و دلسوز و خادم اين محرومان شويم تا حقوق از دست رفتةمان را به ما برگردانند .

/ 0 نظر / 17 بازدید