دعوت انجمن سبز اندیشان خنجین جهت استقبال پرشور از دکتر احمدی نژاد

دعوت انجمن سبز اندیشان خنجین جهت استقبال پرشور از دکتر احمدی نژاد

مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید / که زانفاس خوشش بوی کسی می آید.
اکنون که بعد از ماهها انتظار، مردم سرزمین آفتاب، عطر حضور مردی از جنس مردم را حس می کنند و خود را برای میزبانی شایسته از رئیس جمهور محبوب و هیئت محترم دولت آماده می کنند.
انجمن سبز اندیشان خنجین وظیفه خود می داند، با دعوت از اقشار مختلف استان مرکزی بویژه مردم خونگرم و قدرشناس شهرستان فراهان و بخش خنجین در پاسخ محبت های بی دریغ دکتر احمدی نژاد و هیئت محترم دولت در ایجاد شهرستان فراهان و بخش خنجین در مراسم استقبال شرکت نموده و قدرشناسی خود را ابراز نمایند
.

/ 0 نظر / 22 بازدید