نتیجه انتخابات انجمن سبز اندیشان بخش خنجین

مجمع عمومی سالیانه انجمن سبزاندیشان بخش خنجین به منظور انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات و بازرس اصلی و علی البدل روز یکشنبه هفتم خرداد ماه برگزار گردید.

در ابتدا پس از تلاوت آیات قرآن مجید حاج آقا سید حسینی به معرفی تاریخ و پیشینه بخش خنجین پرداختند. در ادامه آقای شهبازی ضمن تشکر از اعضای هیئت مدیره سابق و اعضای انجمن مختصری از فعالیتها و کارهای صورت گرفته در خصوص ارتقای خنجین سخنرانی نمودند.در سپس مدیرعامل انجمن سبز اندیشان گزارشی از فعالیتهای صورت گرفته و عملکرد مالی ارائه نمودند. در پایان ضمن معرفی کاندیداهای هیئت مدیره و بازرسان پس از رای گیری افراد زیر به عنوان هیأت مدیره و بازرس انتخاب گردیدند.

آقایان علی اصغر شهبازی، محمدرضا قدیمی، حسین آشناور، محسن آشناور، رضا آقامحمدی، محمد شاهانه محمدی، محسن محمدی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان علی محمدی صابر و علیرضا یوسفی اعضای علی البدل هیأت مدیره، آقای صالح پناهی و عباس وصالی  بازرسان اصلی و احمد بیژنی بعنوان بازرس علی البدل

 

/ 0 نظر / 33 بازدید