کارگاه آموزشی رایگان خبرنویسی ویژه وبلاگ نویسان شهرستان فراهان

انجمن سبزاندیشان بخش خنجین در نظر دارد کارگاه آموزشی خبر نویسی برگزار نماید لذا بدینوسیله از کلیه وبلاگ نویسان محترم شهرستان فراهان دعوت می شود نام وبلاگ ، نام و نام خانوادگی مدیر وبلاگ و شماره تماس (ترجیحاَ تلفن همراه) خود را به شماره پیامک این انجمن به شماره 10002574917273 ارسال نمایند. شایان ذکر است اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کنند. همچنین به کسانی که بتوانند دوره آموزشی را با موفقیت بگذرانند، گواهی پایان دوره اعطا خواهد شد.

زمان و مکان برگزاری دوره متعاقباَ اعلام خواهد شد.

روابط عمومی انجمن سبز اندیشان خنجین

/ 0 نظر / 25 بازدید