تقدیر و تشکر ویژه انجمن سبز اندیشان خنجین از حضور حماسی مردم شهرستان فراهان و بخ

بدین وسیله انجمن سبز اندیشان خنجین از حضور ارزشمند تک تک استقبال کنندگان بویژه مردم شهرستان فراهان و بخش بزرگ خنجین در دور سوم سفر دکتر احمدی نژاد به اراک ، مراتب سپاس و قدرشناسی خود را اعلام می دارد.

همچنین این انجمن تقدیر و تشکر ویژه خود را از مردم شهرستان فراهان و بخش بزرگ خنجین بواسطه ی میزبانی شایسته و درخور تحسین از وزیرمحترم فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای دکتر حسینی به عنوان نماینده دولت در شهرستان فراهان، که همزمان با سخنرانی رئیس جمهور صورت گرفته اعلام می دارد .

 

/ 0 نظر / 19 بازدید