اراده قوی در زندگی داشته باشیم

چگونه ارادة خود را قوي كنيم ؟

1-     اعتماد بنفس اولين شرط پيروزي است ، پس به خود اعتماد داشته باشيد .

2-     از خودتان تصوير خوبي در ذهن داشته باشيد ، زيرا همان خواهيد شد كه فكر مي كنيد ، مي توانيد بشويد .

3-     هرگز اجازه ندهيد هيچ اشتباهي شما را از پيشرفت باز دارد ، از اشتباه خود پند بگيريد و پيش برويد .

4-     خواستن توانستن است ، جمله اي كه پر از انرژي و قدرت است ، آن را در صفحه ذهن خود وارد كنيد .

5-     اگر بار اول نتوانستيد ، بار ديگر سعي كنيد .

6-     بدانيدكه انسان مردد هميشه معذب و رنجور است بايد هميشه درست فكر كنيد و زود تصميم بگيريد .

7-     هرگز عجله نكنيد!

8-     به خدا توكل كنيد و آرام و مطمئن به پيش برويد . خداوند شما را ياري خواهد كرد .

9-     به جاي يأس و ترس ، به قدرت خود بينديشيم حتماً پيروز خواهيم شد .

/ 1 نظر / 56 بازدید
نیلوفر

انرژی دار شدم ممنون موفق باشی