نتیجه انتخابات هیئت مدیره

و ابتدا با قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید توسط برادر محمد آقا محمدی کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث رئیس هیئت مدیره آقای علی اصغر شهبازی به حضار خیر مقدم  گفته و حضور شرکت کنندگان در این جلسه  تقدیر و تشکر کردند سپس آقای حسین آشناور مدیر عامل انجمن گزارش کاملی از فعالیت های انجمن در دو سال گذشته و نیز گزارش مالی انجمن را قرائت کردند و سپس آقای عقیقی نایب رئیس انجمن درباره نحوه رای گیری صحبت کردند و توضیحاتی نیز در خصوص اساسنامه انجمن دادند .

در پایان پس از رای گیری نتیجه به این صورت شد که :

7 نفر به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند  :

1.      علی اکبر وروانی فراهانی

2.      ابوالفضل یوسفی

3.      علی اصغر شهبازی

4.      عباس عقیقی طالع

5.      محمد آقا محمدی

6.      غلامرضا حافظ کمال

7.      مصطفی دلاوری

و دو نفر به عنوان بازرس برای مدت یک سال انتخاب شدند :

1.      عباس وصالی هنر

2.      صالح پناهی

در پایان جلسه نیز ضمن پذیرایی از شرکت کنندگان ، با اهدای یک جلد کتاب به هریک از شرکت کنندگان تقدیر شد .    

/ 0 نظر / 24 بازدید